اصول نوين باغباني

انتشارات-پریور

New product

 نام كتاب: اصول نوين باغبانينويسنده: دكتر مرتضي خوشخويناشر : دانشگاه شيرازنوبت چاپ: اول/1391قيمت: 15000 تومانشابك‌: 4-454-462-964-978

جزئیات بیشتر

150,000 ریال

این محصول دیگر در انبار موجود نیست .

صنايع غذايي

 
اطلاعات بیشتر

 

نام كتاب: اصول نوين باغباني

نويسنده: دكتر مرتضي خوشخوي

ناشر : دانشگاه شيراز

نوبت چاپ: اول/1391

قيمت: 15000 تومان

شابك‌: 4-454-462-964-978

30 محصول دیگر در همان شاخه:

مشاهده های اخیر