بيماريهاي گياهان زراعي ايران

انتشارات-پریور

New product

 تأليف: بهرام شريف نبيناشر:   دانشگاه صنعتي اصفهان مركز نشرنوبت چاپ: اول/1390شابك: 2-55-8476-964-978قيمت: 10000 تومان

جزئیات بیشتر

100,000 ریال

این محصول دیگر در انبار موجود نیست .

صنايع غذايي

 
اطلاعات بیشتر

 

تأليف: بهرام شريف نبي

ناشر:   دانشگاه صنعتي اصفهان مركز نشر

نوبت چاپ: اول/1390

شابك: 2-55-8476-964-978

قيمت: 10000 تومان

30 محصول دیگر در همان شاخه: