كشاورزي / زراعت واصلاح نباتات

كشاورزي / زراعت واصلاح نباتات
نمایش :
نمایش
مرتب کردن بر اساس:
آشنايي با روش‌هاي آماري چند متغييره
تاليف: بي.اف.جي. مانلي - ترجمه: دكتر محمد مقدم، محمدي، آقايي سربرزه - نوبت چاپ: دوم/1388 - قيمت: 7500 تومان - شابك: 3ـ47ـ5714ـ964ـ978
75,000 ریال
اصلاح سبزي (جلد اول)
تأليف: كالو - ترجمه: مسيحا، مقدم، و مطلبي آذر - ناشر: دانشگاه تبريز - نوبت چاپ: اول/1380 - شابك: 5-05-7589-964-978 - قيمت: 9500 تومان
95,000 ریال
اصلاح نباتات تكميلي (جلد اول اصلاح نباتات متداول)
نام كتاب: اصلاح نباتات تكميلي جلد اول اصلاح نباتات متداول - نويسنده: دكتر سيروس عبدميشاني، علي‌اكبر شاه نجات - نوبت چاپ: دوم/1387 - قيمت: 4000 تومان - شابك: 5-3857-03-964-978
40,000 ریال
اصلاح نباتات تكميلي (جلد دوم بيوتكنولوژي گياهي)
نام كتاب: اصلاح نباتات تكميلي جلد دوم بيوتكنولوژي گياهي - نويسنده: سيروس عبدميشاني و شاه نجات - نوبت چاپ: دوم/1388 - قيمت: 4900 تومان - شابك‌: 7-3978-03-964-978
49,000 ریال
اصلاح نباتات مولكولي
نام كتاب: اصلاح نباتات مولكولي - تأليف: ايچ.جان.نيوبري - ترجمه: بهرام حيدري - ناشر: دانشگاه شيراز - نوبت چاپ: اول/1389 - قيمت: 7000 تومان - شابك: 3-419-462-964-978
70,000 ریال
اصلاح گياهان زراعي
نام كتاب: اصلاح گياهان زراعي (ويرايش پنجم) - نويسنده: ديويد آلن اسليپر، جان ميلتون پولمن - ترجمه: دكتر احمد ارزاني - نوبت چاپ: پنجم/1389 - قيمت: 10000 تومان - ناشر:‌دانشگاه صنعتي اصفهاني - شابك&z..
100,000 ریال
اصول اصلاح نباتات
نام كتاب: اصول اصلاح نباتات - نويسنده: محمد فار سي و عبدالرضا باقري - نوبت چاپ: چهارم/1391 - قيمت: 6500 تومان - شابك: 3-196-324-978
65,000 ریال
اصول ايجاد رقم زراعي (تئوري و تكنيك)
نام كتاب: اصول ايجاد رقم زراعي (تئوري و تكنيك) - نويسنده: والتر آر. فهر - ترجمه: دكتر زينالي خانقاه، حسين زاده و حق نظري - نوبت چاپ: اول/1383 - قيمت: 4200 تومان - شابك‌: 7-4859-03-964
42,000 ریال
اصول ديمكاري
نام كتاب: اصول ديمكاري - تأليف: دكتر حمداله كاظمي - ناشر: دانشگاه تبريز - نوبت چاپ: ادوم/1387 - قيمت: 8000 تومان - شابك: 7-01-5199-600-978
80,000 ریال
اصول زراعت
نام كتاب: اصول زراعت - تأليف: دكتر اميد عليزاده - ناشر: دانشگاه آزاد واحد فيروزآباد - نوبت چاپ: اول/1386 - قيمت: 3200 تومان - شابك: 6-74-6492-964-978
32,000 ریال
اصول و روشهاي زيست‌شناسي مولكولي، بيوشيمي و ژنتيك گياهي
تأليف: - تأليف: پراتيبا دوي - ترجمه: رويا كرميان - ناشر: دانشگاه بوعلي سينا - نوبت چاپ: اول/1385 - شابك: 0-21-8950-964 - قيمت: 3500 تومان
35,000 ریال
اصول و عمليات ديمكاري
تأليف: ك.ج برنگل - ترجمه: راشد محصل، عوض كوچكي - ناشر: جهاد دانشگاهي مشهد - نوبت چاپ: ششم/1379 - شابك: 2-28-6023-964 - قيمت: 2000 تومان
20,000 ریال
اصول و عمليات ديمكاري
ترجمه: راشدمحصل، عوض كوچكي - ناشر: جهاد دانشگاهي مشهد - نوبت چاپ: هفتم/1385 - قيمت: 1700 تومان - شابك: 2-28-6023-964
17,000 ریال
بيوشيمي گياهي
تأليف: هنس والتر هلدت - ترجمه: سيد احمد شفيعي، مهدي غنواتي - ناشر: مهدي غنواتي - نوبت چاپ: اول/1389 - شابك: 1-6019-04-964-978 - قيمت: 9300 تومان
93,000 ریال
تجزيه باي پلات GGE
ابزاري گرافيكي براي متخصصان اصلاح نباتات ، ژنتيك و علوم زراعي
140,000 ریال
تكنولوژي توليد سبزي‌ها
تأليف: محمدرضا حسندخت - ناشر: سلسله - نوبت چاپ: اول/1391 - قيمت: 200000 تومان - شابك: 5-060-242-964-978
200,000 ریال
تكنولوژي مدرن توليد سبزي
تأليف: نم پال سينگ - ترجمه: فرح‌وش، مبشر - ناشر: دانشگاه آزاد اسلامي تبريز - نوبت چاپ: اول/1386 - شابك: 5-61-7646-964 - قيمت: 8500 تومان
85,000 ریال
توان توليدي در گياهان زراعي
تأليف: وستون و ليچ - ترجمه: مهندس جواد معتمدي و برومندان - ناشر: دانشگاه رازي - نوبت چاپ: اول/1387 - قيمت: 5400 تومان - شابك: 6-84-9992-964-978
54,000 ریال
توليد سبزي
تأليف: جورج دبيلو.ور و... - ترجمه: مصطفي مبلي، پيراسته - ناشر: دانشگاه صنعتي اصفهان مركز نشر - نوبت چاپ: دوم/1377 - قيمت: 5000 تومان
50,000 ریال
توليد نهال استاندارد
تأليف: يحيي دهقاني شوركي - ناشر: مهر متين - نوبت چاپ: اول/1391 - قيمت: 12000 تومان - شابك: 3-9-92283-600-978
120,000 ریال

کلیه حقوق این فروشگاه اینترنتی به انتشارات پریور متعلق میباشد.                طراحی و پشتیبانی توسط شرکت ایده پرداز تبریز