فيزيولوژي جانوري

انتشارات-پریور

New product

 تأليف: دكتر ناصر ميرزايناشر:  دانشگاه بوعلي سيناقيمت: 4300 توماننوبت چاپ: اول/ 1387شابك:  3-79-8950-964-978 

جزئیات بیشتر

43,000 ریال

این محصول دیگر در انبار موجود نیست .

صنايع غذايي

 
اطلاعات بیشتر

 

تأليف: دكتر ناصر ميرزاي

ناشر:  دانشگاه بوعلي سينا

قيمت: 4300 تومان

نوبت چاپ: اول/ 1387

شابك:  3-79-8950-964-978

 

30 محصول دیگر در همان شاخه:

مشاهده های اخیر