هيستوپاتولوژي پرندگان

انتشارات-پریور

New product

تأليف: سي. ريدلترجمه:  خداكرم تفتي، مرجانمهرناشر:  دانشگاه شيرازنوبت چاپ: اول/1376قيمت: 700 تومان

جزئیات بیشتر

7,000 ریال

1 آیتم
اخطار: آخرین قلم موجود در انبار!

- +

صنايع غذايي

 
اطلاعات بیشتر

تأليف: سي. ريدل

ترجمه:  خداكرم تفتي، مرجانمهر

ناشر:  دانشگاه شيراز

نوبت چاپ: اول/1376

قيمت: 700 تومان

30 محصول دیگر در همان شاخه: