جنين شناسي حيوانات اهلي

انتشارات-پریور

New product

 تأليف:  درو. ام. نودن و دلاهونتاترجمه:  قاضي، رادمهر، رشيديناشر:  دانشگاه شيرازنوبت چاپ: اول/1372قيمت: 3500 تومان

جزئیات بیشتر

35,000 ریال

5 آیتم ها

- +

صنايع غذايي

 
اطلاعات بیشتر

 

تأليف:  درو. ام. نودن و دلاهونتا

ترجمه:  قاضي، رادمهر، رشيدي

ناشر:  دانشگاه شيراز

نوبت چاپ: اول/1372

قيمت: 3500 تومان

30 محصول دیگر در همان شاخه: