انگل شناسي دامپزشكي

انتشارات-پریور

New product

تأليف: د كتر سيدحسين حسيني - دكتر بهنام مشگيناشر: دانشگاه تهرانقيمت: 6800 توماننوبت چاپ: 1389شابك: 9-6043-03-964-978

جزئیات بیشتر

68,000 ریال

این محصول دیگر در انبار موجود نیست .

صنايع غذايي

 
اطلاعات بیشتر

تأليف: د كتر سيدحسين حسيني - دكتر بهنام مشگي

ناشر: دانشگاه تهران

قيمت: 6800 تومان

نوبت چاپ: 1389

شابك: 9-6043-03-964-978

30 محصول دیگر در همان شاخه:

مشاهده های اخیر