مباني و مسائل ژنتيك

انتشارات-پریور

New product

 عنوان كتاب:  مباني و مسائل ژنتيكتأليف: ويليام استانسفيلد - سوزان الرودترجمه: رضا پيله چيان لنگرودي - دكتر رضا محمدي - دكتر غلامرضا معتمديويراستار: رضا پيله چيان لنگروديناشر: آييژقيمت: 12000 تومانچاپ: سومشابك:3-50-8397-964 

جزئیات بیشتر

120,000 ریال

1 آیتم
اخطار: آخرین قلم موجود در انبار!

- +

صنايع غذايي

 
اطلاعات بیشتر

 

عنوان كتاب:  مباني و مسائل ژنتيك

تأليف: ويليام استانسفيلد - سوزان الرود

ترجمه: رضا پيله چيان لنگرودي - دكتر رضا محمدي - دكتر غلامرضا معتمدي

ويراستار: رضا پيله چيان لنگرودي

ناشر: آييژ

قيمت: 12000 تومان

چاپ: سوم

شابك:3-50-8397-964

 

30 محصول دیگر در همان شاخه:

مشاهده های اخیر