مفاهيم ژنتيك

انتشارات-پریور

New product

 عنوان كتاب: تأليف: دكتر سيداحمد سادات نوري و ميترا پارساناشر:جهاد دانشگاهي واحد تهرانقيمت: 7800 تومانچاپ: 1388/دومشابك:9-83-8171-964-978

جزئیات بیشتر

78,000 ریال

1 آیتم
اخطار: آخرین قلم موجود در انبار!

- +

صنايع غذايي

 
اطلاعات بیشتر

 

عنوان كتاب: 

تأليف: دكتر سيداحمد سادات نوري و ميترا پارسا

ناشر:جهاد دانشگاهي واحد تهران

قيمت: 7800 تومان

چاپ: 1388/دوم

شابك:9-83-8171-964-978

30 محصول دیگر در همان شاخه:

مشاهده های اخیر