بيماريهاي قلب و عروق دامهاي كوچك

انتشارات-پریور

New product

 تأليف: حسيني نژاد، جمشيدي، حسينيناشر: دانشگاه شهر كردنوبت چاپ: اول/1391قيمت: 3500 تومانشابك:0-49-7665-964-978

جزئیات بیشتر

35,000 ریال

این محصول دیگر در انبار موجود نیست .

صنايع غذايي

 
اطلاعات بیشتر

 

تأليف: حسيني نژاد، جمشيدي، حسيني

ناشر: دانشگاه شهر كرد

نوبت چاپ: اول/1391

قيمت: 3500 تومان

شابك:0-49-7665-964-978

30 محصول دیگر در همان شاخه: