اصول ديمكاري

انتشارات-پریور

New product

 نام كتاب: اصول ديمكاريتأليف: دكتر حمداله كاظميناشر: دانشگاه تبريزنوبت چاپ: ادوم/1387قيمت: 8000 تومانشابك: 7-01-5199-600-978

جزئیات بیشتر

80,000 ریال

9 آیتم ها

- +

صنايع غذايي

 
اطلاعات بیشتر

 

نام كتاب: اصول ديمكاري

تأليف: دكتر حمداله كاظمي

ناشر: دانشگاه تبريز

نوبت چاپ: ادوم/1387

قيمت: 8000 تومان

شابك: 7-01-5199-600-978

30 محصول دیگر در همان شاخه:

مشاهده های اخیر