ميكروبيولوژي غذايي مدرن (جلد اول)

انتشارات-پریور

New product

تأليف: جيمزام. جِيترجمه: دكتر مرتضوي و ضياءالحقناشر: دانشگاه فردوسي مشهدنوبت چاپ: سوم/1390قيمت دوره: 31000 تومانشابك: 6-204-386-964-978

جزئیات بیشتر

310,000 ریال

9 آیتم ها

- +

صنايع غذايي

 
اطلاعات بیشتر

تأليف: جيمزام. جِي

ترجمه: دكتر مرتضوي و ضياءالحق

ناشر: دانشگاه فردوسي مشهد

نوبت چاپ: سوم/1390

قيمت دوره: 31000 تومان

شابك: 6-204-386-964-978

30 محصول دیگر در همان شاخه: