ميكروبيولوژي غذايي مدرن (جلد دوم) جِي

انتشارات-پریور

New product

 تأليف: جِيترجمه: مرتضوي و ...ناشر: دانشگاه فردوسي مشهدنوبت چاپ: سوم/1390قيمت دوره: 18000 تومانشابك: 3-205-386-964-978

جزئیات بیشتر

180,000 ریال

6 آیتم ها

- +

صنايع غذايي

 
اطلاعات بیشتر

 

تأليف: جِي

ترجمه: مرتضوي و ...

ناشر: دانشگاه فردوسي مشهد

نوبت چاپ: سوم/1390

قيمت دوره: 18000 تومان

شابك: 3-205-386-964-978

30 محصول دیگر در همان شاخه: