شفاف سازي آب ميوه

انتشارات-پریور

New product

 تأليف: عزيز اكشيترجمه: ميرخليل پيروزي فردناشر: جهاد دانشگاهي آذربايجانغربينوبت چاپ: اول/1378قيمت: 3000 تومانشابك: 5-12-6032-964

جزئیات بیشتر

30,000 ریال

این محصول دیگر در انبار موجود نیست .

صنايع غذايي

 
اطلاعات بیشتر

 

تأليف: عزيز اكشي

ترجمه: ميرخليل پيروزي فرد

ناشر: جهاد دانشگاهي آذربايجانغربي

نوبت چاپ: اول/1378

قيمت: 3000 تومان

شابك: 5-12-6032-964

30 محصول دیگر در همان شاخه:

مشاهده های اخیر