پرورش پرندگان اهلي در آب و هواي بسيار گرم

انتشارات-پریور

New product

 تأليف: ان.ج. دقيرترجمه:  كرامت اساسي، حسن نيليناشر:  دانشگاه شيرازنوبت چاپ: اول/1381شابك: 5-352-462-964قيمت: 1800 تومان

جزئیات بیشتر

18,000 ریال

5 آیتم ها

- +

صنايع غذايي

 
اطلاعات بیشتر

 

تأليف: ان.ج. دقير

ترجمه:  كرامت اساسي، حسن نيلي

ناشر:  دانشگاه شيراز

نوبت چاپ: اول/1381

شابك: 5-352-462-964

قيمت: 1800 تومان

30 محصول دیگر در همان شاخه: