شناسايي عملي گياه

انتشارات-پریور

New product

 تأليف: جيمز كالنترجمه:  نقي نژاد، خداداديناشر:  دانشگاه مازندراننوبت چاپ: اول/1389شابك: 0-71-2571-964-978قيمت: 5800 تومان 

جزئیات بیشتر

58,000 ریال

این محصول دیگر در انبار موجود نیست .

صنايع غذايي

 
اطلاعات بیشتر

 

تأليف: جيمز كالن

ترجمه:  نقي نژاد، خدادادي

ناشر:  دانشگاه مازندران

نوبت چاپ: اول/1389

شابك: 0-71-2571-964-978

قيمت: 5800 تومان

 

30 محصول دیگر در همان شاخه:

مشاهده های اخیر