كشاورزي / بيماريها، آفات، حشره‌شناسي

نمایش :
نمایش
مرتب کردن بر اساس:
آفات سبزي و صيفي ايران
تأليف: محمد خانجاني - ناشر: دانشگاه بوعلي سينا - نوبت چاپ: چهارم/1388 - شابك: 9-83-6883-964 - قيمت: 6800 تومان
68,000 ریال
آفات مهم درختان ميوه
تأليف: مرتضي اسماعيلي - ناشر: نشر سپهر - نوبت چاپ: پنجم/1390 - شابك: 6-65-6123-964-978 - قيمت: 15000 تومان
150,000 ریال
آفات و بيماريهاي مهم درختان ميوه
تأليف: ساسان صادقي خامنه تبريزي - ناشر: آييژ - نوبت چاپ: اول/1390 - شابك: 9-204-970-964-978 - قيمت: 9000 تومان
90,000 ریال
آفات و عوامل زيان‌آور انباري و مديريت كنترل آنها
تأليف: ابراهيم باقري زنوز - ناشر: دانشگاه تهران - نوبت چاپ: سوم/1390 - شابك: 0-5621-03-964-978 - قيمت: 9500 تومان
95,000 ریال
آفات، بيماري‌ها، نماتدها و علف‌هاي هرز سيب‌زميني و مديريت تلفيقي آنها
تأليف: حسين رنجي، ضيائي - ناشر: جهاد دانشگاهي واحد آذربايجانغربي - نوبت چاپ: اول/1388 - شابك: 3-90-6032-964-978 - قيمت: 4200 تومان
42,000 ریال
آفات، بيماري‌ها و اختلالات چغندرقند
ترجمه و تأليف: بخش تحقيق و توسعه شركت خراسان كانتينر - ناشر: گل آفتاب - نوبت چاپ: اول/1379 - شابك: 4-16-5599-964 - قيمت: 8000 تومان
80,000 ریال
آللوپاتي (دگر آسيبي): از مفهوم تا كاربرد
تأليف: فريبا ميقاني - ناشر: پرتو واقعه - نوبت چاپ: اول/1382 - شابك: 6-12-8060-964 - قيمت: 2200 تومان
22,000 ریال
اصول رده‌بندي حشرات
تأليف: جمشيد اكبريان - ناشر: جهاد دانشگاهي واحد آذربايجانغربي - نوبت چاپ: اول/1386 - شابك: 4-64-6032-964-978 - قيمت:11000 تومان
110,000 ریال
اصول سم شناسي كشاورزي (آفت كش ها)
تأليف: احسان رخشاني - ناشر: فرهنگ جامع - نوبت چاپ: سوم/1389 - شابك: 4-74-5532-964-978 - قيمت: 8000تومان
80,000 ریال
اصول سم شناسي كشاورزي (جلد دوم)
تاليف: احسان رخشاني، عبدالحسين طاهري - ناشر: فرهنگ جامع - نوبت چاپ: اول/1385 - شابك: 4-74-5532-964 - قيمت: 12000تومان
120,000 ریال
اصول قارچ شناسي
تأليف: آلكسوپولوس، ميمس، بلك ول - ترجمه: صارمي، پيغامي و پژوهنده - ناشر: جهاد دانشگاهي مشهد - نوبت چاپ: چهارم/1388 - شابك: 5-052-324-964 - قيمت: 7500 تومان
75,000 ریال
اصول كنترل آفات گياهي (مديريت كنترل آفات گياهي)
تأليف: علي اصغر سراج - ناشر: دانشگاه شهيد چمران - نوبت چاپ: اول/1389 - شابك: 3-025-141-600-978 - قيمت: 12000 تومان
120,000 ریال
اصول مبارزه با بيماريهاي گياهي
تأليف: علي آهون منش - ناشر: دانشگاه صنعتي اصفهان مركز نشر - نوبت چاپ: ششم/1388 - شابك: 3-32-8476-964-978 - قيمت: 5500 تومان
55,000 ریال
اصول مديريت علف‌هاي هرز
تأليف: ريچارد جي . آلدريچ و ... - ترجمه: حسن راشد محصل و موسوي - ناشر: دانشگاه فردوسي مشهد - نوبت چاپ: دوم/1386 - شابك: 5-6132-38-964 - قيمت: 3900 تومان
39,000 ریال
اصول مرفولوژي و فيزيولوژي حشرات
تأليف: ابراهيم باقري زنوز - ناشر: دانشگاه تهران - نوبت چاپ: پنجم/1390 - شابك: 0-4983-03-964-978 - قيمت: 11000 تومان
110,000 ریال
اطلس رنگي آفات درختان ميوه
تأليف: ميراب‌بالو، پوريان و ... - ناشر: مرز دانش - نوبت چاپ: دوم/1389 - شابك: 9-75-9900-964-978 - قيمت: 10000تومان
100,000 ریال
اطلس رنگي قارچ‌ها و بيمارگرهاي مهم گياهي (روش‌هاي جداسازي و پرپاراسيون دائمي از قارچ‌ها، نماتودها و باكتري‌ها)
تأليف: فريدون باب‌الحوائجي - ناشر: نازلي - نوبت چاپ: اول/1387 - شابك: 7-60-8888-964-978 - قيمت: 6500 تومان
65,000 ریال
اكولوژي حشرات (مفاهيم و كاربردها)
تأليف: مارتين آر. اسپايت و .. - ترجمه: احمد عاشوري و نداد خردپير - ناشر: دانشگاه تهران - نوبت چاپ: اول/1388 - شابك: 6-5939-03-964-978 - قيمت: 8300 تومان
83,000 ریال
اكولوژي علفهاي هرز (كاربردهاي مديريتي)
تأليف: استفان رادوسويچ و .. - ترجمه: اسكندرزند، رحيميان ، عوض كوچكي، جواد خلقاني و ... - ناشر: جهاد دانشگاهي مشهد - نوبت چاپ: دوم/1389 - شابك: 7-79-3240-964 - قيمت: 7500 تومان
75,000 ریال
انتقال بيماري‌هاي گياهي به وسيله‌ي حشرات
تأليف: پرويز شيشه بر ـ صفاريان - ناشر: دانشگاه شهيد چمران - نوبت چاپ: اول/1390 - شابك: 8-059-141-600-978 - قيمت: 6000 تومان
60,000 ریال

کلیه حقوق این فروشگاه اینترنتی به انتشارات پریور متعلق میباشد.                طراحی و پشتیبانی توسط شرکت ایده پرداز تبریز