كشاورزي: آب، خاك ، گياه و هوا

نمایش :
نمایش
مرتب کردن بر اساس:
تجارت بين المللي و تغييرات اقليمي
ترجمه و تدوين:زارعي، بهادري فر و ... - ناشر: جهاد دانشگاهي - نوبت چاپ: اول/1389 - شابك: 6-162-102-600-978 - قيمت: 4500 تومان
45,000 ریال
IT سبز (فناوري اطلاعات براي پايداري محيطي)
ترجمه: حسين گازر - نوبت چاپ: اول1391 - ناشر: سروا - قيمت:‌10000 تومان - شابك: 5ـ43ـ5838ـ964ـ978
100,000 ریال
Mathematica در مهندسي آب
تأليف: قرباني، صمديان فرد - ناشر: آييژ - نوبت چاپ: اول/1389 - شابك: 5-096-975-964-978 - قيمت: 8000 تومان
80,000 ریال
آبهاي زيرزميني
تأليف: محمدحسين قبادي - ناشر: دانشگاه بوعلي سينا - نوبت چاپ: اول/1389 - شابك: 1-019-128-600-978 - قيمت: 5800 تومان
58,000 ریال
آبياري سطحي (تئوري و عمل)
تأليف: والكر و .. - ترجمه: مصطفي زاده فرد، فرهاد موسوي - ناشر: كنكاش - نوبت چاپ: دوم/1385 - شابك: 3-08-2596-964 - قيمت: 5500 تومان
55,000 ریال
آبياري عمومي
تأليف: حسين فرداد - ناشر: دانشگاه تهران - نوبت چاپ: سوم/1383 - شابك: 6-9892-03-964 - قيمت: 12000 تومان
120,000 ریال
آبياري قطره اي(اصول و عمليات)
تأليف: امين عليزاده - ناشر: دانشگاه امام رضا - نوبت چاپ: اول/1388 - شابك: 4-83-6582-964 - قيمت: 4800 تومان
48,000 ریال
آخرين واحه آب مايه حيات
تأليف:ساندرا پوستل - ترجمه: عبدالحسين وهاب زاده ـ امين عليزاده - ناشر: جهاد دانشگاهي مشهد - نوبت چاپ: اول/1373 - قيمت: 1000 تومان
10,000 ریال
آشنايي با روش‌هاي آماري چند متغييره
تاليف: بي.اف.جي. مانلي - ترجمه: دكتر محمد مقدم، محمدي، آقايي سربرزه - نوبت چاپ: دوم/1388 - قيمت: 7500 تومان - شابك: 3ـ47ـ5714ـ964ـ978
75,000 ریال
آلودگي محيط زيست آب، خاك و هوا
تأليف: عرفان منش، افيوني - ناشر: اركان دانش - نوبت چاپ: ششم/1388 - شابك: 2-86-2591-964-978 - قيمت:5500 تومان
55,000 ریال
آلودگي هاي محيط زيست
تأليف: فروغ گلكار، عليرضا فرهمند - ناشر: ماندگار - نوبت چاپ: اول/1389 - شابك: 0-39-5778-964-978 - قيمت: 7500 تومان
75,000 ریال
آموزش براي توسعه روستايي (راهي براي پاسخگويي به سياستهاي نوين)
تأليف: مشترك فائو و يونسكو - ناشر: جهاد دانشگاهي - نوبت چاپ: اول/1384 - شابك: 3-17-8848-964 - قيمت: 6500 تومان
65,000 ریال
آموزش كشاورزي چالش ها و فرصت ها
ترجمه و تدوين: رضا موحدي - ناشر: شوق دانش - نوبت چاپ: اول/1383 - شابك: 0-5-94512-964 - قيمت: 1500 تومان
15,000 ریال
آموزش كشت بافت گياهي در منزل
گردآوري و ترجمه: محمدرضا عبدالكريم زاده - ناشر: مرسل - نوبت چاپ: اول/1384 - شابك: 1-77-8288-964 - قيمت: 1500 تومان
15,000 ریال
آناتومي گياهي
تأليف: ا. فان - ترجمه: آذرنوش جعفري - ناشر: جهاد دانشگاهي مشهد - نوبت چاپ: چهارم/1389 - شابك: 8-90-3240-964 - قيمت: 8000 تومان
80,000 ریال
ارزيابي اراضي (كاربري هاي كشاورزي و منابع طبيعي)
تأليف: شمس ا... ايوبي، احمد جلاليان - ناشر: دانشگاه صنعتي اصفهان مركز نشر - نوبت چاپ: دوم/1389 - شابك: 1-23-8476--964-978 - قيمت: 6500 تومان
65,000 ریال
اصلاح خاكهاي شور و سديمي (مديريت خاك و آب)
تأليف: خسرو الياس آذر - ناشر: جهاد دانشگاهي آذربايجانغربي - نوبت چاپ: اول/1381 - شابك: 5-26-6032-964 - قيمت: 2400 تومان
24,000 ریال
اصلاح مراتع
تأليف: دكتر حسين آذرنيوند ـ دكتر محمدعلي زارع چاهوكي - ناشر: دانشگاه تهران - نوبت چاپ: سوم/1391 - قيمت: 10000 تومان - شابك: 0-5803-03-964-978
رايگان
اصلاح و توسعه مراتع
تأليف: عباس حنطه - ناشر: علمي ـ كاربردي جهاد كشاورزي - نوبت چاپ: اول/1387 - شابك: 2-51-8748-964-978 - قيمت: 2900 تومان
29,000 ریال
اصول آبياري عمومي
تأليف: بافكار، قمرنيا، و .. - ناشر: دانشگاه رازي - نوبت چاپ: دوم/1387 - شابك: 3-24-9992-964 - قيمت: 3000 تومان
30,000 ریال

کلیه حقوق این فروشگاه اینترنتی به انتشارات پریور متعلق میباشد.                طراحی و پشتیبانی توسط شرکت ایده پرداز تبریز