سي دي هاي آموزشي

نمایش :
نمایش
مرتب کردن بر اساس:
1 (Veterinary Hematology (Atlas
طراحي كنندگان: اكبر ارفعي آخوله ـ جواد محمودي - قيمت: 80000 تومان
80,000 ریال
EPD 2002 ديكشنري الكترونيكي سموم شيميايي
EPD 2002 ديكشنري الكترونيكي سموم شيميايي - قيمت: 2000 تومان
40,000 ریال
NETWAT نياز خالص آبياري محصولات زراعي و باغي ايرالن
NETWAT نياز خالص آبياري محصولات زراعي و باغي ايرالن - قيمت: 2000 تومان
40,000 ریال
آموزش جامع تكثير و پرورش اسكار
آموزش جامع تكثير و پرورش اسكار - قيمت: 4000 تومان
40,000 ریال
آموزش جامع تكثير و پرورش فايتر
آموزش جامع تكثير و پرورش فايتر - قيمت: 3500 تومان
35,000 ریال
آموزش جامع تكثير و پرورش كوي
آموزش جامع تكثير و پرورش كوي - قيمت: 3500 تومان
35,000 ریال
آموزش جامع تكثير و پرورش گلدفيش‌ها
آموزش جامع تكثير و پرورش گلدفيش‌ها - قيمت:‌ 4000تومان
40,000 ریال
آموزش ماهيگيري
آموزش ماهيگيري - قيمت: 4000 تومان
40,000 ریال
اطلس رنگي بيماري‌هاي گياهي 100 گونه بيماري گياهي بومي
اطلس رنگي بيماري‌هاي گياهي 100 گونه بيماري گياهي بومي - قيمت: 4000تومان
40,000 ریال
بانك سوالات كنكور كارشناسي ارشد رشته‌هاي كشاورزي مهندسي كشاورزي (علوم دامي، پرورش و توليد طيور) (سال 79 تا 86)
بانك سوالات كنكور كارشناسي ارشد رشته‌هاي كشاورزي - مهندسي كشاورزي (علوم دامي، پرورش و توليد طيور) (سال 79 تا 86) - قيمت: 2000 تومان
20,000 ریال
سي دي فيلم آموزشي (دامپروري) كشتار بهداشتي دام
سي دي فيلم آموزشي (دامپروري) كشتار بهداشتي دام - قيمت:‌4500 تومان
45,000 ریال
سي دي فيلم آموزشي (دامپروري) پرورش گوساله
پرورش گوساله - قيمت: 4000 تومان
40,000 ریال
سي دي فيلم آموزشي (دام‌پروري) ورم پستان
4000 تومان
40,000 ریال
سي دي فيلم آموزشي تغذيه دام 1 و 2
سي دي فيلم آموزشي تغذيه دام 1 و 2 (دو سي دي) - قيمت:‌8000 تومان
80,000 ریال
سي دي فيلم داستاني ـ آموزشي (دام پروري) تليسه
فيلم داستاني ـ آموزشي (دام پروري) تليسه - قيمت: 4000 تومان
4,000 ریال
فرهنگ لغات و اصطلاحات مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي (انگليسي به فارسي) (فارسي به انگليسي) جستجوي لغات و اصطلاحات
فرهنگ لغات و اصطلاحات مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي (انگليسي به فارسي) (فارسي به انگليسي) جستجوي لغات و اصطلاحات - قيمت: 4900 تومان
49,000 ریال
فيلم آموزشي علفهاي هرز
فيلم آموزشي علفهاي هرز - قيمت:‌4000 تومان
40,000 ریال
فيلم آموزشي (دامپروري) اصلاح نژاد دام با تلقيح مصنوعي
فيلم آموزشي (دامپروري) اصلاح نژاد دام با تلقيح مصنوعي - قيمت: 4000 تومان
40,000 ریال
فيلم آموزشي (دامپروري) انگل‌هاي داخلي و خارجي دام
فيلم آموزشي (دامپروري) انگل‌هاي داخلي و خارجي دام - قيمت:‌4000 تومان
40,000 ریال
فيلم آموزشي (دامپروري) بهداشت زايمان گاو
فيلم آموزشي (دامپروري) بهداشت زايمان گاو - قيمت:‌4000 تومان
40,000 ریال

کلیه حقوق این فروشگاه اینترنتی به انتشارات پریور متعلق میباشد.                طراحی و پشتیبانی توسط شرکت ایده پرداز تبریز