دام كوچك ( سگ و گربه و حيوانات خانگي)

نمایش :
نمایش
مرتب کردن بر اساس:
استاندارد FCI در ده نژاد بزرگ سگ
مترجمين: سيدعلي معافي، رضازاده، عزت‌ور مرتضوي - ناشر: جواهرده - نوبت چاپ: اول/1390 - شابك: 2-0-91710-600-978 - قيمت: 3700 تومان
37,000 ریال
اصول تشخيص و بيماري‌هاي دستگاه تناسلي در دامپزشكي (حيوانات خانگي)
تأليف : اتينگر استيون ج. - مترجمين: بهروز زارعيان و مصلي نژاد - ناشر: كردگار - نوبت چاپ: اول/1388 - شابك: 5-32-5373-600-978 - قيمت: 4850 تومان
48,500 ریال
اصول مراقبت‌هاي جراحي در دام‌هاي كوچك
تأليف: تريسي داياناال - ترجمه: علي بني‌آدم - ناشر: دانشگاه شهيد چمران اهواز - نوبت چاپ: اول/1386 - شابك: 8-49-8659-964-978 - قيمت: 5500 تومان
55,000 ریال
اصول نگهداري، بهداشت و بيماريهاي همستر
10,000 ریال
اطلس رنگي معروفترين نژاد سگ‌هاي دنيا
تأليف: رسول روح‌الامين - ناشر: پرتو واقعه - نوبت چاپ: اول/1389 - شابك: 6-14-5604-600-978 - قيمت: 6500 تومان
65,000 ریال
الكتروكارديوگرافي سگ
تأليف: لورنس پي.تلي - ترجمه: عليرضا خاني - ناشر: دانشگاه شيراز - نوبت چاپ: سوم/1387 - شابك: 2-391-462-964-978 - قيمت: 1500تومان
15,000 ریال
بيماريهاي دستگاه ادراري ـ تناسلي در دامهاي كوچك
تأليف: رسول روح الامين، محمدعلي راد و... - ناشر: دانشگاه تهران - نوبت چاپ: اول/71 - قيمت: 3000 تومان
30,000 ریال
بيماريهاي دستگاه گوارش در دامهاي كوچك
تأليف: روح الامين، وشكيني - ناشر: دانشگاه تهران - نوبت چاپ: اول/1374 - شابك: 5-3650-03-964 - قيمت: 3000 تومان
30,000 ریال
بيماريهاي دستگاه گوارش در سگ و گربه
تأليف:جيمز سيمپسون ـ‌رودريك الز - ترجمه: روح الامين ـ كامراني - ناشر: پرتو واقعه - نوبت چاپ: دوم/1388 - شابك: 1-51-8060-964 - قيمت: 7000 تومان
70,000 ریال
بيماريهاي قلب و عروق دامهاي كوچك
تأليف: حسيني نژاد، جمشيدي، حسيني - ناشر: دانشگاه شهر كرد - نوبت چاپ: اول/1391 - قيمت: 3500 تومان - شابك:0-49-7665-964-978
35,000 ریال
تشخيص و درمان بيماريهاي سگ
تأليف: ادي استرايتون - ترجمه: صمد راسخي، صابري شكيب، بنادرخشان - ناشر: نوربخش - نوبت چاپ: د وم/1387 - شابك: 3-85-6625-964-978 - قيمت: 8000تومان
80,000 ریال
تشخيص‌ هاي افتراقي در طب داخلي دامهاي كوچك
مؤلف: مارك.اس. تامپسون - ترجمه: دكتر مهرداد نشاط - ناشر: پريور - نوبت چاپ: چاپ اول/1392 - قيمت: 13500 تومان - شابك: 5-98-5714-964-978
135,000 ریال
تغذيه حيوانات خانگي گربه، سگ، خرگوش و ...
تأليف: ايگار، سندي - ترجمه: مرتضي بيگي - ناشر: مرز دانش - نوبت چاپ: اول/1390 - شابك: 5-37-6045-600-978 - قيمت: 6000 تومان
60,000 ریال
دارو درماني در دامهاي كوچك (2) سگ
تأليف: سيامك مشهدي رفيعي - ناشر: پريور - نوبت چاپ: اول/1377 - شابك: 8-3-90515-964 - قيمت: 4500 تومان
45,000 ریال
داروشناسي كاربردي و تجويز دارو در سگ و گربه
تأليف: محمد لطفي‌زاده - ناشر: پرتو واقعه - نوبت چاپ: اول/1385 - شابك: 2-45-8060-964 - قيمت: 1200 تومان
12,000 ریال
داوري و استاندارد مصور در دوبرمن
تأليف و تدوين: سيدعلي معافي - ناشر: جواهرده - نوبت چاپ: اول/1390 - شابك: 3-3-91710-600-978 - قيمت: 4500 تومان
45,000 ریال
داوري و استاندارد مصور در گريت دين
تأليف و تدوين: سيدعلي معافي - ناشر: جواهرده رامسر - نوبت چاپ: اول/1390 - شابك: 6-2-91710-600-978 - قيمت: 4500 تومان
45,000 ریال
راهنماي بهداشت، نگهداري و تربيت سگ
تأليف: كارول آزبرن - ترجمه: مرجاني، طباطبايي خاتم بخش - ناشر: پرتوواقعه - نوبت چاپ: اول/1384 - شابك: 3-05-8060-964 - قيمت: 1850 تومان
18,500 ریال
راهنماي تربيت سگ
تأليف: قمريان - ناشر: قمريان - نوبت چاپ: نهم/1389 - شابك: 7-4-96087-964-978 - قيمت: 15000تومان
150,000 ریال
راهنماي جامع حيوانات اهلي سگ
تأليف: علي نصير يان، هستي آذرآباد - ناشر: مر ز دانش ـ آبنگاه - نوبت چاپ: چهارم/1390 - شابك: 5-31-9900-964-978 - قيمت: 8000 تومان
70,000 ریال

کلیه حقوق این فروشگاه اینترنتی به انتشارات پریور متعلق میباشد.                طراحی و پشتیبانی توسط شرکت ایده پرداز تبریز